PARTICIPANTS 

Poden participar a la Mostra tots els alumnes del 2n cicle de SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG inscrits durant el curs 2023-2024 a qualsevol centre educatiu de Catalunya.

PROJECTES

Han d'haver estat creats per alumnes inscrits durant el curs 2023-2024.

MODALITATS

1. REPORTATGE O DOCUMENTAL

DURADA: màxim 7 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Ha de reflectir aspectes socials de l’entorn dels artistes i, alhora, han de ser d' interès local i social. Ha de seguir la lògica estructural del text narratiu. És preferible no incorporar imatges que no hagin estat enregistrades pels propis estudiants.


2. CURTMETRATGE DE FICCIÓ

DURADA: màxim 7 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Ha de tractar temes socials i plantejar conflictes de la nostra societat. La imaginació és l'únic límit. Ha de seguir la lògica del relat narratiu (plantejament, nus i desenllaç).


3. VIDEOART

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Es tracta de produir un vídeo d’un màxim d'un minut per expressar qualsevol idea o sentiment que reflecteixi un conflicte social. El tractament ha de ser creatiu. L' únic condicionant és la durada.


4. ESPOT PUBLICITARI

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Ha d’incorporar una temàtica d' interès social amb la finalitat de sensibilitzar sobre la qüestió o cridar a l’acció al públic a millorar la situació. Ha d’utilitzar els codis i recursos publicitaris.

PRESENTACIÓ

Els projectes es presentaran a través d'un enllaç al VIMEO o YOUTUBE. Un representant de cada equip haurà de lliurar la peça audiovisual realitzada a través d’ aquest formulari.

DATA LÍMIT LLIURAMENT DE PROJECTES

14 d'abril de 2024  a les 20:00


SELECCIÓ

Els projectes rebuts seran preseleccionats per un equip dels serveis centrals de l'Escola Pia de Catalunya. Aquest equip escollirà els 4 projectes més destacats en cada categoria en base als criteris audiovisuals i mirada d'acció social- Aquests finalistes es publicaran al web de la Mostra.

Els projectes que passin la preselecció seran visionats per un jurant professional del mon audiovisual i del sector social. El jurat escollirà el millor projecte en cada categoria; s'atorgaran PREMIS DEL JURAT.

Els PREMIS DEL PÚBLIC es faran via online. Els finalistes  publicats al web es podran votar durant un període de temps concret.

EL 13 de maig s'anuncien els guanyadors a la gala de la Mostra Audiovisual Josep Maixenchs 2024 que tindrà lloc a la Filmoteca de Catalunya.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per a la selecció de treballs es valorarà el següent: