PARTICIPANTS

Poden participar a la Mostra tots els alumnes del 2n cicle de SECUNDÀRIA, BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS inscrits durant el curs 2020-2021

PROJECTES

Han d'haver estat creats per alumnes de BATXILLERAT, CICLES FORMATIUS inscrits durant el curs 2020-2021

MODALITATS

1. REPORTATGE O DOCUMENTAL

DURADA: màxim 6 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Ha de reflectir aspectes de l'entorn més proper dels estudiants i, alhora, han de ser d'interès local i social. Ha de seguir la lògica estructural del text narratiu. És preferible no incorporar imatges que no hagin estat enregistrades pels propis estudiants. És preferible que tracti algun tema relacionat amb l’escola i l’educació.


2. CURTMETRATGE DE FICCIÓ

DURADA: màxim 6 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Pot tractar sobre qualsevol tema. La imaginació és l'únic límit. Ha de seguir la lògica del relat narratiu (plantejament, nus i desenllaç).


3. VÍDEO JOC

DURADA: 2-3 minuts

CARACTERÍSTIQUES: Presentació del vídeo joc on es vegi la sinopsi, el moviment, la jugabilitat, game design i la part artística. La temàtica haurà de ser no ofensiva i que no incorpori violència gratuïta.


4. VÍDEOART

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Es tracta de produir un vídeo d’un màxim d'un minut per expressar qualsevol idea o sentiment. El tractament ha de ser creatiu. L'únic condicionant és la durada.


5. ESPOT PUBLICITARI

DURADA: màxim 1 minut

CARACTERÍSTIQUES: Ha d’incorporar una temàtica d'interès social (SENSIBILITZACIÓ SOCIAL). És preferible que promocioni algun tema relacionat amb l’escola i l’educació.


PRESENTACIÓ

Els projectes es presentaran a través d'un enllaç al VIMEO o YOUTUBE. Cada escola podrà presentar fins a 3 treballs per cada línia. La Comissió de la Mostra es reserva el dret d’acceptar un treball extra per cada centre si aquest ho sol·licita i la Comissió ho aprova per majoria simple.

Un responsable de cada escola (preferiblement un professor/a) centralitza l’enviament de treballs enviant un correu a l'adreça mostraaudiovisual@escolapia.cat amb les següents dades:


ENLLAÇ DEL PROJECTE (a VIMEO o YOUTUBE)

TÍTOL DEL PROJECTE

CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPA

CENTRE

DADES DELS AUTORS

NOM I COGNOMS

EDAT

CURS

SINOPSI DEL PROJECTE (entre 100 i 200 paraules)


DATA LÍMIT LLIURAMENT DE PROJECTES

26 d'abril de 2021 a les 20:00

SELECCIÓ

Els projectes rebuts seran preseleccionats per un equip dels serveis centrals de l’EPC. Aquest equip escollirà els 4 projectes més destacats en cada categoria. Els projectes que passin la preselecció seran visionats per un jurat professional del món audiovisual. El jurat escollirà el millor projecte en cada categoria; s'atorgaran PREMIS DEL JURAT.

Els PREMIS DEL PÚBLIC es faran via online. Els finalistes publicats al web es podran votar durant un període de temps concret. El 26 de maig es retransmetrà una gala en format online.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per a la selecció de treballs es valorarà el següent:

• L'originalitat dels temes escollits.

• La pluralitat i la coherència en el tractament dels continguts.

• La posada en escena: criteris narratius i estètics.

• La correcció en l'ús del llenguatge verbal i audiovisual.

• El tractament dels valors cívics.

• La sensibilitat cap a les problemàtiques socials.