CATEGORIES


1. REPORTATGE O DOCUMENTAL
DURADA: màxim 6 minuts
CARACTERÍSTIQUES: Ha de reflectir aspectes de l'entorn més proper dels estudiants i, alhora, han de ser d'interès local i social. Ha de seguir la lògica estructural del text narratiu. És preferible no incorporar imatges que no hagin estat enregistrades pels propis estudiants.

2. CURTMETRATGE DE FICCIÓ
DURADA: màxim 6 minuts
CARACTERÍSTIQUES: Pot tractar sobre qualsevol tema. La imaginació és l'únic límit. Ha de seguir la lògica del relat narratiu (plantejament, nus i desenllaç). 

3. VÍDEOART (MINUT ARTÍSTIC)
DURADA: 1 minut
CARACTERÍSTIQUES VIDEOART: Es tracta de produir un vídeo d'un minut per expressar qualsevol idea o sentiment. El tractament ha de ser creatiu. L'únic condicionant és la durada.

4. ESPOT PUBLICITARI
DURADA: 1 minut
CARACTERÍSTIQUES ESPOT: Ha d’incorporar una temàtica d'interès social. (SENSIBILITZACIÓ SOCIAL) És preferible que promocioni algun tema relacionat amb l’escola.